DRÖMMER DU OM ATT UPPFYLLA ETT MÅL?

WALK N' TALK COACHING

 

- hjälper dig att upptäcka nästa steg i livet genom att vandra i naturen med en personlig coach vid din sida. Utomhus coaching skapar en må-bra-känsla i kropp, tanke och själ!

Coaching är en professionell samtalsmetod för att hjälpa dig att sätt upp mål, såväl privata som yrkesmässiga och hitta vägar, som du anser vara realistiska och även utmanande, för att nå dessa delmål och mål!

Målen som du önskar nå kan handla om ditt arbete, hälsa, relationer, utbildning, fritid, ekonomi mm.


Du väljer själv inriktning på samtalet.
Det viktigaste är att du går in helhjärtat, för att vilja göra en förändring och nå de mål du själv sätter upp.

Som coach och präst har jag tystnadsplikt.

För mer info & bokning:
073-650 04 56
Margareta Ridderborger
Präst & Diplomeraad Coach
(Dipl Coach - utbildn ackrediteradgenom ICF International Coach Federation, vilket innebär en kvalitetssäkring för alla klienter.)